telephone.png Hotline:  092 605 1999 / 096 296 1066

Dịch vụ của chúng tôi

Công ty Expertrans Toàn cầu cung cấp các dịch vụ thuê ngoài (BPO), dịch vụ ngôn ngữ (Biên dịch, Phiên dịch, Thu âm lồng tiếng đa ngôn ngữ) và cung cấp các giải pháp về nhân sự cho nhiều doanh nghiệp, cơ quan chính phủ và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Bạn đã sẵn sàng hợp tác với chúng tôi?

Lĩnh vực dịch thuật

Chúng tôi cung cấp giải pháp dịch thuật cho hơn 10 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Dịch tài liệu kỹ thuật

Kỹ thuật - Sản xuất

Dịch Website - Phần mềm

Công nghệ thông tin

Y tế - Dược phẩm

Khoa học - Sự sống

Thành tựu đạt được

Expertrans là một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về thuê ngoài kinh doanh (BPO), giải pháp ngôn ngữ (LSP) quy mô toàn cầu với nhiều văn phòng đại diện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

19373

Khách hàng

1804120

Tài liệu dịch

21467

Dự án

Khách hàng nói về chúng tôi

EXPERTRANS Cầu nối cho thành công của bạn

thie ke web vgroup.vn